Türk Nöroloji Derneği Epilepsi Günü Basın Bülteni Türk Nöroloji Derneği’nden Epilepsi hastalarına “Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık. Hayata katılın!”

11.02.2019

11 Şubat Dünya Epilepsi Günü’nde, epilepsi hastalığına ve epilepsi hastalarının, yaşamın her alanında karşılaştıkları sorunlara bir kez daha dikkat çekmek üzere Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ve Prof. Dr. Nerses Bebek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Türk Nöroloji Derneği adına yapılan açıklamada hastalığı tanımanın önemine vurgu yapılarak Epilepsiyle yaşayan bireylere destek olmanın topluma da olumlu değer katacağı belirtildi.

Epilepsi hastalarını damgalamayın uyarısı

Dünyada da 65 milyon kişiyi etkileyen epilepsinin, ayakta tedavi başvuruları içinde baş ağrısından sonra en sık ikinci nörolojik hastalık olduğunu belirten Prof. Öztürk “Epilepsi, bu kadar yaygın bir hastalık olmasına karşın ne yazık ki toplumda yanlış anlama, bilgilendirme ve algılama nedeniyle yüzyıllardır var olan damgalamayla karşılaşmaktadır. Epilepsi hastaları toplumda sosyal izolasyon ve dışlanma yaşamaktadır. Bu tutum okul, iş yeri ve sosyal ortamlarda devam etmektedir. Damgalanma hasta üzerinde manevi baskı yapmakta ve sosyal ortamlarda nöbet geçirme korkusu, kişiyi evine hapsetmektedir. Hastaların yaşam kalitesini, nöbetlerden çok toplumdaki yanlış inanış ve algılamalar düşürmektedir. Bunu da hiç unutmamalıyız" dedi.

Epilepsi hastalığının büyük oranda tedavi edilebilir olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şerefnur Öztürk “Bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler. Günümüz ve tarihte çok başarılı, çağa alanlarında damga vurmuş örneklerle doludur” diye konuştu.

“Düzenli ilaç kullanımıyla sorunsuz hayat yaşamak mümkün”

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nerses Bebek de günümüzde epilepsi nöbetlerinin gelişmesini önlemeye yönelik ilaç tedavi seçeneklerinin geliştirildiğini belirterek “Hastaların %60-70’i düzenli ilaç kullanarak, doktor kontrolünde kalarak, ilaç tedavisine özen göstererek sorunsuz bir hayat yaşayabilirler. Burada esas nokta ilacın düzenli kullanılmasının yanı sıra sağlıklı yaşam kurallarına özen gösterilmesidir” dedi.

Prof. Dr. Nerses Bebek sözlerine şöyle devam etti:

Epilepsi hastaları beklenen uzunlukta bir hayatı yaşayabilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir, eğitimlerine devam edebilir ve çalışabilirler. Kişilerin düzenli olarak takip edildikleri sağlık merkezi ve hekimleri tarafından bilgilendirilmesi, karşılaşabilecek sorunlar, sosyal destek, olası yan etkilerin takip edilmesi, evlilik ve çocuk sağlığı konusunda danışmanlık verilmesi son derece önem taşımaktadır. Bireyin hastalığını tanıması, olası sorunlar, riskleri bilmesi, doktoruna değişiklikleri bildirebilmesi ve tedavi sürecinde aktif rol alması en az ilaçlar kadar etkili görünmektedir.

“Epilepsi nöbeti geçirenlerin zarar görmesini engelleyin”

Nöbet geçirmekte olan bireyin kasılmasını zor kullanarak durdurmak mümkün değildir. Kişinin zarar görmesini, düşmesini, yaralanmasını önlemek, sivri cisimleri uzaklaştırmak, başını güvene almak, henüz dişlerini sıkmadan dişlerinin arasına boğazına kaçmayacak ve zarar vermeyecek sertlikte bir eşya koymak, sağlık görevlilerini haberdar etmek uygundur. Israrla dişlerini aralamak, su dökmek, çekiştirmek yaralanmalara yol açmaktadır.

 

Türk Nöroloji Derneği adına;

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Türk Nöroloji Derneği Başkanı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Başkanı, DekanYardımcısı

Prof. Dr. Nerses Bebek, Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı