Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

12.02.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Küme tipi baş ağrısı olan hangi hastalara hipofiz bezine yönelik beyin MRG’si çekilmelidir?
 Seçenekler:

  1. Tüm hastalara [20 Oy]
  2. Oksijen tedavisine yanıt vermeyen hastalara [8 Oy]
  3. Verpamil tedavisine yanıtsız hastalara [16 Oy]
  4. Hipofiz bezi kan tetkikleri bozuk çıkan hastalara [14 Oy]
  5. Galaktoresi olan hastalara [42 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap A şıkkıdır. Küme tipi baş ağrısının sekonder nedenleri arasında hipofiz bezi tümörleri de yer aldığından, Avrupa Baş Ağrısı Federasyonu, hipofiz bezine ait klinik ve /veya laboratuvar bulguları olsun veya olmasın, tüm küme tipi baş ağrılı hastalara hipofiz bezine yönelik beyin MRG’si çekilmesini önermektedir.
 
Kaynak: Mitsikostas DD, Ashina M, Craven A, et al. European headache federation consensus on technical investigation for primary headache disorders. J Headache Pain 2015;17:5. doi:10.1186/ s10194-016-0596-y