Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

18.02.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Haftanın Sorusu:

66 yaşındaki kadın hasta 4 aydır devam eden, dilinin sol tabanından başlayıp, sol çene ve kulağına yayılan şiddetli, vurucu karakterde paroksismal bir ağrı ile başvuruyor. Ağrı en fazla 30 saniye sürüyor, ama gün içinde 80 ila100 kez tekrarlıyor. Yutma, esneme gibi hareketlerle tetikleniyor. Yakınları hastanın bazı ataklarda yaklaşık 20 saniye kadar bilincini kaybettiğini belirtiyor. Çekilen kranial MRG normal sınırlarda saptanırken, MRA’da PICA’nın IX. ve X. kranial sinirler civarında anormal kıvrım yaptığı görülüyor. Hasta kardiyak açıdan incelendiğinde ataklar sırasında kalp hızının 35’e kadar düştüğü, çok kısa asistol periyodlarına girdiği saptanıyor. Hastanın dil tabanı ve tonsiller bölgesine lokal anestezi uygulandığında, ağrısı saatler boyunca hafifliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hasta için en uygun tedavi yaklaşımıdır?Seçenekler:
  1. Yüksek doz gabapentin başlamak [2 Oy]
  2. Boyun bölgesine 2 hafta boyunca, 20 saat aralarla %5’lik lidokain bant yapıştırmak [1 Oy]
  3. Mikrovasküler dekompresyon [47 Oy]
  4. Ağrılı bölgeye botulinum toksin enjeksiyonu [3 Oy]
  5. Karbamezapin başlayıp, hızlıca titre etmek [11 Oy]


Doğru Cevap:
Doğru cevap C şıkkıdır. Hastada şiddetli ve potansiyel olarak ölümcül kardiyak yakınmalara sebep olan vagoglassofaringeal nevralji vardır. Hastanın klinik tablosu ve saptanan vasküler anormalliği düşünüldüğünde, ilaç tedavisi ile vakit kaybetmeyip, mikrovasküler dekompresyon yapılması uygundur.
 
Kaynak: Continuum (Minneap Minn) 2018;24(4, Headache):1157–1178