Trileptal Hakkında Bilgilendirme

25.02.2019
Sayın Üyemiz,

Trileptal (okskarbazepin) ilacına ilişkin edindiğimiz güncel bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Novartis İlaç yaptığı açıklama ile yurt dışından gönderilen ham maddenin tüm ihtiyacı karşılayamadığını ve bu nedenle iç pazarda yüzde 35 civarında bir açık oluştuğunu vurguladı. Bu nedenle ilacın, mümkün olduğunca halen ilacı kullanmakta olan ve tedavi yanıtı kesin olan hastalarda devam edilmesine; yeni bir tedavi olarak önerilmemesine dikkat çekti. Bu durumun ne kadar süreceğinin bilinmediği ifade edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu