Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

5.03.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Hipoglossal sinir tarafından inerve edilmeyen dil kası hangisidir?
 


Seçenekler:
  1. Genioglossus kası [20 Oy]
  2. Superior longitudinal kas [18 Oy]
  3. Palatoglossus kası [32 Oy]
  4. Hipoglossus kası [7 Oy]
  5. Stiloglossus kası [19 Oy]


Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır. Palatoglossus kası XII. kranial sinir tarafından inerve olmayan tek dil kasıdır. X. kranial sinirin faringeyal pleksusu tarafından inerve olur.