Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

12.03.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Aşağıda belirtilen bariatrik cerrahi komplikasyonları ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
 Seçenekler:

  1. Literatürde bariatrik cerrahinin idiyopatik intracranial hipertansiyon tedavisinde etkinliğini gösteren kanıt veya öneri yoktur. [8 Oy]
  2. Bariatrik cerrahi sonrası haftalar içerisinde bilateral optik disk ödemi gözlenen hastada ilk akla gelmesi gereken nütrisyonel B1 vitamin eksikliğidir. [18 Oy]
  3. Bariatrik cerrahi sonrası erken dönemde paraparezi gelişen hastada ilk akla gelmesi gereken akut dönem komplikasyonlarından olan miyelopatidir. [11 Oy]
  4. Bariatrik cerrahi sonrası bakır eksikliğini önlemek için çinko replasmanı gerekir, çünkü bakır eksikliği çinko eksikliğinde belirginleşebilir. [15 Oy]
  5. Bariatrik cerrahi sonrası gelişen B12 eksikliği akut komplikasyonlardan sorumludur. [12 Oy]
Doğru Cevap:

Doğru cevap B şıkkıdır.

Kaynak: Neurologic Complications of Bariatric Surgery. Continuum (Minneap Minn) 2014;20(3):580–597