Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

18.03.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Haftanın Sorusu:

65 yaşından önce başlayan nörodejeneratif demansın en sık nedeni nedir?

 


Seçenekler:

  1. Lewy cisimcikli demans [21 Oy]
  2. Frontotemporal demans [39 Oy]
  3. İnme [14 Oy]
  4. Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı [23 Oy]
  5. Otoimmün ensefalit [2 Oy]
Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır. Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı, 65 yaşından önce başlayan demansların en sık nedeni olup, bu yaş grubundaki demans olgularının 1/3’ünü oluşturmaktadır. Erken başlangıçlı demansın diğer nedenleri arasında inme, frontotemporal demans, ilaç ilişkili durumlar, Lewy cisimcikli demans, otoimmün hastalıklar ve enfeksiyonlar sayılabilir.
 
 
Kaynak: Mendez MF. Early-onset Alzheimer Disease and Its Variants. Continuum (Minneap Minn). 2019 Feb;25(1):34-51. doi: 10.1212/CON.0000000000000687.