Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

25.03.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Santral sinir sistemi vasküliti, iskemik inme, anevrizma ve hemorajik inme ile ilişkili olan fungal enfeksiyon hangisidir?
 Seçenekler:

  1. Blastomikoz [4 Oy]
  2. Aspergilloz [24 Oy]
  3. Koksidiomikoz [8 Oy]
  4. Histoplazmoz [16 Oy]
  5. Kriptokok [35 Oy]
Doğru Cevap:

Cevap B şıkkıdır. Hematolojik malignansi, solid organ transplantasyonu, kronik steroid kullanımı veya nötropenisi olan hastalar fungal ajanlara bağlı santral sinir sistemi enfeksiyonları açısından risk altındadır. Aspergilloz yukarıda sıralanan diğer fungal ajanlardan farklıdır. Damar duvarındaki elastin içeriği hasarlayarak damarı invaze eder. Vaskülit, enfarkt, anevrizma ve kanamaya neden olur.
 
 
Kaynak: Pruitt, Amy A. Central Nervous System Infections Complicating Immunosuppression and Transplantation. Continuum (Minneap Minn). 2018 Oct;24(5, Neuroinfectious Disease):1370-1396. doi: 10.1212/CON.0000000000000653.