TEK HEKİM İCAP NÖBETİ HAKKINDA ÜYEMİZDEN GELEN GÖRÜŞ TALEBİ: TND HUKUK BÜROSUNUN GÖRÜŞÜ

25.03.2019

TEK HEKİM İCAP NÖBETİ HAKKINDA ÜYEMİZDEN GELEN GÖRÜŞ TALEBİ


Nöroloji uzmanı olarak görev yaptığım kurumda, tek icap tutan hekim olmam nedeniyle 30 gün icap nöbeti tutmam isteniyor. Ocak ayında baktığım poliklinik hasta sayısı 1491 olup acil servisten 54 kez çağırıldım. Şubat ayında ise 1563 hasta muayene edip 60 kez acilden çağırıldım. Tek 1 haftasonuna bile izin verilmemekte olup Ocak ve Şubat ayında toplam 5 telefona cevap veremediğim için hakkımda disiplin soruşturması açıldı ve Kınama cezası aldım. Bu memuriyetim boyunca aldığım ilk cezadır. Bana son savunmam için 7 gün süre verildi. Cezam Yataklı Tedavi Kurumlarının 42. maddesine istinaden verildi. Bu maddede tek hekimin icap nöbeti tutamayacağı net olarak belirtilmiş iken böyle bir ceza almam mümkün müdür? Bundan sonrasında ne yapmam gerekir? Son savunma dilekçemi nasıl hazırlamalıyım? Yardımınıza acil olarak ihtiyacım var.

TND HUKUK BÜROSUNUN GÖRÜŞÜ

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinde, nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütüleceği ifade edildikten sonra (A) bendinde "İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur." hükmüne yer verilmiştir.

Görev yaptığı sağlık kurumunda dalında tek uzman hekim olması durumunda, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesi uyarınca, icap nöbeti tutturulabilmesine imkân bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili yargı kararı ekte sunulmuştur.

Bu noktada itiraz metninde,

  • Birden fazla uzman olmayan kurumlarda icap nöbeti tutturulmasının mevzuata aykırı olduğu,
  • Anayasanın 50. maddesi uyarınca, "Dinlenmek, çalışanların hakkı" olduğu halde bu imkânın tanınmaması hukuka aykırı olduğundan,
  • Bir kişinin ayın 30 günü nöbet tutmasının beklenmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğundan cezanın kaldırılması talep edilebilir.
  • İtirazın reddi halinde yargıya başvurulabilir.

İtiraz yoluna başvurulması ya da dava açılması, hekimin yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olmaz, bu süre içerisinde kendisine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.