AKUT İSKEMİK İNME TEDAVİSİ KONUSUNDA AÇIKLAMA

26.03.2019

         Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de akut inme hastalarının sevk ve idaresini düzenlemek üzere “inme tebliği” hazırlama süreci içinde olduğu bilinmektedir. Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği bu sürece bir çok aşamasında müdahil olmuştur ve olmaya da devam etme azim ve gayretindedir. Tebliğ, çeşitli aşamalar içinde çok farklı birim ve çevrelerde incelenip geliştirilmeye devam etmektedir. Duyumumuz, şu anda hukuksal inceleme aşamasında olduğu yönündedir. Bu aşamadan sonra, inme kılavuzu yazımı ve sonrasında görüşe açılma ile devam edileceği düşüncesindeyiz.

         İnme tebliği hakkında yayınlanmamış olmasına rağmen bir çok spekülasyon yapılmaktadır. Birkaç meslektaşımız derneğe yazdıkları maillerde ilçe hastanelerinin bu amaçla görevlendirilmesinin hedeflenmekte olduğu kaygısını iletmişlerdir. Bilgimize göre üzerinde çalışılmakta olan sistem akut inmeyi merkezlerde tedavi edilecek bir hastalık olarak tanımlamakta ve 112 ile ilçe hastanelerine değil; tanımlanmış olan bu inme merkezlerine doğrudan hastaların ulaştırılmasını içermektedir. Bunun bölgesel protokollere bağlanması beklenmektedir. Takiben halkın inme konusunda bilgilendirilmesi ve 112 sistemini kullanması yönünde çalışma yapılacağı anlaşılmaktadır.

        Türkiye’de inme, nörologların tedavi ettiği bir hastalık olarak kalmaya devam edecektir. Dernek, diğer bazı branşların bazı yöneticileri ve hatta malesef bazı nörologları da arkalarına alarak insiyatif elde etme girişimlerinin karşısında durmaya devam edecektir. Buna müsaade edilmemesi konusunda Türkiye nörologları arasında tam bir fikirbirliği vardır ve Dernek bunu temsil etmektedir. En büyük mücadele Girişimsel nöroloji alanında verilmektedir.Ama çok önemli yol katedilmiş ve artık Avrupa'daki en büyük girişimsel nöroloji grubu haline gelinmiştir. Nörologlar ilk kez 2018'de ülkedeki tüm trombektomilerin yarısından fazlasını yaptılar. Hepsini kutluyoruz ve yola devam diyoruz. Akut inme sistemi konusudna yeterli bilgi birikimi ve uzmanlık giderek artmakta ve ülkeye yayılmaktadır. Dernek bu amaçla tüm gücü ile çalışmaya devam edecektir.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu

Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu