Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon İşbirliği Toplantısı Raporu Hk.

8.04.2019

Sayı     :

UDEK/A.88

05.04.2019

Konu  :

Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon İşbirliği Toplantısı Raporu Hk.

 

 

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) tarafından 24 Mart 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenen Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon İşbirliği Toplantısı’nın raporu aşağıda paylaşılmıştır.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

 

Dr. Gülriz Erişgen

 

TTB-UDEK Genel Sekreteri

 

Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon İşbirliği Toplantısı

29 Mart 2019 Ankara

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) üyesi Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurullarımızın uzmanlık eğitimi veren kurum akreditasyon çalışmaları, yıllar içerisinde hem sayıca hem de niteliğini geliştirerek sağlık hizmet sunumunu geliştirici, olumlu katkılarını sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın daveti üzerine UDEK Yürütme Kurulumuz tarafından bir yılı aşkın süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Tıp Fakültesi Anabilim Dallarının uzmanlık eğitimlerinin akreditasyonu planlanmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 8 (sekiz) ana bilim dalının tıpta uzmanlık eğitimleri anabilim dallarının daveti üzerine TTB UDEK UYEK üyesi tıpta uzmanlık yeterlik kurullarımız tarafından eğitim akreditasyonu gerçekleştirilmiştir. Dekanlığın istemi, diğer anabilim dallarının da dış değerlendirme konusunda yüreklendirilerek bütün anabilim dallarının uzmanlık eğitimlerinin akredite olmasıdır.

29 Mart 2019 Cuma günü saat 10.00-13.30 saatleri arasında düzenlediğimiz toplantıya katılan Ankara Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, fakülte uzmanlık eğitimi yapılanması, kalite süreçleri hakkında oldukça kapsamlı ve katılımcılara motive eden bir sunum yaptı.

Toplantıya eğitim kurumları akreditasyon komisyonları olan yeterlik kurullarımız yanı sıra kuruluş aşamasında olan toplam 41 dernek ya da yeterlik kurulu temsilsici katıldı.

TTB UDEK Başkanı Prof. Dr. Orhan Odabaşı,Uzmanlık dernekleri Eşgüdüm Kurulunun bu süreçte tıpta uzmanlık yeterlik kurullarımızın anabilim dalları ile buluşmasını kolaylaştırmak ve gerekli desteği sağlamakla yükümlü olduğu vurgusu ile varolan durumu ve kısa erimli iş planlamasını katılımcılarla paylaştı.

Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Uzmanlık Eğitimi Standartları üzerinden Eğitim Kurumları Akreditasyon Formlarının güncellenmesi için tıpta uzmanlık yeterlik kurullarımızın katılacağı 18 Nisan 2019 Perşembe günü yapılacak toplantının bilgilendirmesi ile toplantı sonlandırıldı.

"Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon İşbirliği"

Toplantısı Katılımcı Listesi (29.03.2019)

Temsilci

Kurum

Ayşe Bora Tokçaer

Türk Nöroloji Derneği

Gülay Güleç Ceylan

Tıbbi Genetik Derneği

Ayşen Topalkara

Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu

Sevim Aydın

Türk Histoloji Ve Embriyoloji Derneği

Tuna Karahan

Ankara Tıp Fakültesi Anatomi AD

Doğan Emre Sert

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Cenk Sökmensüer

Patoloji Dernekleri Federasyonu Yeterlik Kurulu

Burak Kaya

Türk Plastik Cerrahi Derneği, Acil El Cerrahi Ve Mikrocerrahi

Selda Pelin Kartal

Türk Dermatoloji Derneği

Müjde Aktürk

Endokrinoloji ve Metabolizma Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu

Nurten İnan

Algoloji Yeterlik Kurulu

Fuat Emre Canpolat

Türk Neonatoloji Derneği

Özlem Tekşam

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Cuma Yıldırım

Türkiye Aci Tıp Derneği

Utku Şenol

Türk Radyoloji Derneği

Bilun Gemicioğlu

Türk Toraks Derneği

Akif Muhtar Öztürk

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Levent Atik

Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlilik Kurulu

Ali Akdoğan

Türkiye Romatoloji Derneği

 Ali Rıza Tümer

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Meltem Özgüner

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Serdar Han

Göğüs Cerrahi Derneği

Rukiye Berkem

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği

Ece Onur

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Eksal Kargı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Z. Günnur Dikmen

Türk Biyokimya Derneği

Mehmet Bektaş

Türk Gastroenteroloji Derneği

Birkan Sonel Tur

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Arzu Aral

Türk İmmünoloji Derneği

Hilal Ayoğlu

Türk  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Ferda Özyurda

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

İkbal Bozkaya

Türk Pediatrik Hemotoloji Derneği

Meram Can Saka

Türkiye Psikiyatri Derneği

Ahmet Demirkazık

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Hüseyin İlhan

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

Süleyman Görpelioğlu

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Sertaç Esin 

Türk Perinatoloji Derneği

Özlem Azap

Kardiyoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlilik Kurulu

Ayhan Cömert

Türk Anatomi Ve Klinik Anatomi Derneği

Kıvılcım Oğuzülgen

UYEK

Orhan Odabaşı

UDEK

Gülriz Erişgen

UDEK