Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

8.04.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Temporal lob epilepsisi nedeniyle lamotrigin ve topiramat kullanmakta olan 19 yaşındaki kadın hasta her ay menstrüel döneminde ataklar halinde gelen nöbetlerden yakınıyor. Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisinin premenstrüel dönemde alınması nöbet sıklığını azaltabilir?Seçenekler:
  1. Adrenokortikotropik hormon [21 Oy]
  2. Klobazam [30 Oy]
  3. Folik asit [16 Oy]
  4. Yüksek doz östradiol [25 Oy]
  5. Testesteron [7 Oy]


Doğru Cevap:
Doğru cevap B şıkkıdır. Hastada katamenial epilepsi, yani menstrüyel dönemde olan nöbet frekansında artma, mevcuttur. Bu hastaların tedavisinde kesinleşmiş bir tedavi seçeneği olmamakla birlikte, klobazam (20-30 mg/gün) veya klonazepam gibi benzodiyazepinler, asetazolamid, progesteron denenebilmektedir. Östrojenin nöbetler üzerine etkisi kompleks olup, dozuna, uygulanma şekline, uygulanma sıklığına göre değişmektedir. Ancak, yüksek doz östrojenin nöbeti tetikleyebildiği de akılda tutulmalıdır.
 
 
KAYNAK: Sazgar M. Treatment of women with epilepsy. Continuum (Minneap Minn) 2019;25(2, EPILEPSY):408–430