Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

16.04.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) aşağıdakilerden hangisinin hastalık aktivite takibinde biyobelirteç olarak kullanılabilir?
 Seçenekler:

  1. Hafif zincir hastalığı [1 Oy]
  2. Waldenstrom Makroglobulinemi [19 Oy]
  3. POEMS [31 Oy]
  4. Multipl Myelom [9 Oy]
  5. AL-amiloidoz [21 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır. VEGF düzeyinde artış, POEMS sendromunun majör tanı kriterlerinden biridir. Hastalığın aktivitesi ile arasında anlamlı bağlantı bulunmaktadır. Hastalığın aktif olduğu süreçlerde artar. Düşük VEGF düzeyi, tedaviye iyi yanıt açısından öngörücüdür.
 
Kaynaklar: 1. POEMS syndrome: 2017 Update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2017 Aug;92(8):814-829. doi: 10.1002/ajh.24802. 2. POEMS syndrome: clinical update. J Neurol. 2019 Jan;266(1):268-277.