Akut İnme Rehabilitasyonu Cevap Yazısı

19.04.2019
Sayın Üyelerimiz,
 
Sizlerden gelen talep üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’na yapmış olduğumuz, akut inme rehabilitasyonu tedavisi ile ilgili başvuruya, bugün (19 Nisan 2019) gelen cevap ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Söz konusu yazıda, akut inme rehabilitasyonu olarak tanımlanan bir  SUT kodu ve işlem adı bulunmadığı belirttikten sonra, fizik tedavi ve rehabilitasyon başlığı altındaki işlemler için fizik tedavi rehabilitasyon uzmanlık alanı dışında hangi uzmanlık alanındaki hekimlerin işlem yapabileceği konusunda, Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu görüşlerine başvurulmuş olduğu ve alınan görüşler doğrultusunda, SUT’ta 9 Eylül 2017 tarihinde bir değişiklik yapıldığını bildirmişlerdir.

Buna göre, Nöroloji uzmanı tarafından yapılabileceği belirtilen işlemlerin açıklama kısmında, söz konusu işlemlerin nöroloji uzman hekimlerince uygulandığında faturalandırılacağının hükme bağlandığı ifade edilmiştir.

Söz konusu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu