ARİSTO BİLDİRİ DEĞERLENDİRMELERİ SONUÇLANDI

29.04.2019

ESOGÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalından Dr. Ebru ERZURUMLUOĞLU

"Frontotemporal lobar dejenerasyon spektrumunda aday genlerin değerlendirilmesi bildirisi ile birinci"

"Frontotemporal lobar dejenerasyon tanılı Türk hastalarda C9orf72 tekrar sayısı ile fenotipik çeşitlilik arasındaki ilişki" makalesi ile ikinci olmuştur.