Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

29.04.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Yüzünde Herpes Zoster Oftalmikus’a ait tipik ağrılı veziküler döküntü çıkan 75 yaşındaki kadın hasta aşağıdaki nörolojik komplikasyonlardan hangisi için risk altındadır?
 Seçenekler:

  1. Akut iskemik inme [19 Oy]
  2. GBS [15 Oy]
  3. Miyelopati [5 Oy]
  4. Nöromusküler kavşak hastalığı [3 Oy]
  5. Fasiyal palsi [63 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap A şıkkıdır. Bir veya birden fazla büyük çaplı intraserebral arteri etkileyen Varisella-zoster virüs vaskülopatisi, Herpes Zoster Oftalmikusun önemli komplikasyonlarından biridir. Fasiyal palsi gibi kraniyal nöropatiler ise Zoster Otikusun bilinen komplikasyonlarındandır.
 
 
Kaynak: Herpesvirus Infections of the Nervous System. Continuum (Minneap Minn). 2018 Oct;24(5, Neuroinfectious Disease):1349-1369. doi: 10.1212/CON.0000000000000661.