Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

13.05.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Aşağıdaki antidepresanlardan hangisinin artmış nöbet riski ile ilişkisi vardır?
 


Seçenekler:
  1. Sitalopram [7 Oy]
  2. Mirtazapin [6 Oy]
  3. Venlafaksin [16 Oy]
  4. Fuloksetin [12 Oy]
  5. Bupropion [77 Oy]


Doğru Cevap:
Doğru cevap E şıkkıdır. Her ne kadar antidepresan ilaçların nöbetleri tetikleyeceğine dair bir endişe olsa da çoğu antidepresan, epilepsi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bupropion piyasaya sürüldükten sonra nöbet eşiği düşürdüğü tespit edilmiş ve bir süre raflardan geri çekilmiştir. Ancak bu etkisini >450 mg/g üzerinde gösterdiği saptandıktan sonra, yeniden raflardaki yerini almıştır.
Kaynak: Noe K. Counseling and Management of the Risks of Living With Epilepsy.
 
Continuum (Minneap Minn). 2019 Apr;25(2):477-491.