Rotasyon Bilgi

15.05.2019

Soru

29.03.2017 tarihinden itibaren Nöroloji asistanlığı yapmaktayım. Giriş
tarihim itibariyle tabii olduğum eğitim süresi ve rotasyonlar hakkında
bilgi edinmek istiyorum. Rotasyon için gitmem gereken bölümlerden
bazıları üniversitemizde asistan eğitimi koşullarını
karşılamamaktadır.


Hastanemizdeki bazı bölümler YÖK tarafından belirlenen size ek olarak
da gönderdiğim asistan eğitimi için yeterli koşulları sağlamamaktadır.
Bu durumda ne yapmam gerekir?

Cevap


Rotasyonlar eğer hekimin bulunduğu kurumda verilemiyorsa, dış rotasyon
yapacağı kurumdan kabul yazısı ile kendi çalıştığı kurumun anabilim
dalı başkanlığına başvurması gerekiyor. Anabilim dalı akademik kurul
kararı  dekanlığa iletiliyor. Dekanlık da uygun görürse rotasyonunu
dış merkezde yapabilir. Bununla ilgili yönetmelik aşağıdaki gibidir.


Madde 18:


Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği
programın bulunduğu kurumda tamamlattırılması esastır. Eğitime kabul
belgesi sağlayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin ve
yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü alınarak yurt içinde
veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için tabi
oldukları mevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilir.