Hekimlik Uygulamaları Veritabanı ve 2015 Katsayıları

23.12.2014

Türk Tabipleri Birliği’nin özel hekimlik uygulamaları için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2015 yılı için geçerli olacak katsayılar belirlenmiştir. Konu ile ilgili TTB Merkez Konseyi’nin 19.12.2014 tarih 1735/2014 sayılı yazısı ve 2015 Yılı Katsayı Listesi yazının devamındadır. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı

TTB-UDEK Genel Sekreteri

Bilgi: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/katsayi-5022.html