Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

29.05.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Bilinen böbrek yetmezliği olan 60 yaşındaki erkek hasta üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Yatışının 3. gününde hastada uyku hali gelişiyor. Ardından jeneralize tonik klonik ve miyoklonik nöbeti oluşuyor. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin bu klinik tabloya neden olma ihtimali en yüksektir?Seçenekler:

  1. Sefazolin [13 Oy]
  2. Sefepim [53 Oy]
  3. Seftarolin [5 Oy]
  4. Seftriakson [32 Oy]
  5. Sefaleksin [4 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap B şıkkıdır. Sefepim, zeminde böbrek yetmezliği olan hastalara verildiğinde ensefalopati, miyoklonus ve nöbetler ile karakterize bir klinik tabloya sebep olabilmektedir. Aynı tablo, ileri yaştaki hastalara sefepim verilince de görülebilmektedir. Bu nörotoksik tablonun altındaki nedenin GABA-A reseptörlerinin inhibisyonu olduğu düşünülmektedir.
 
Kaynaklar: 1. Fugate JE, Kalimullah EA, Hocker SE, Clark SL, Wijdicks EF, Rabinstein AA. Cefepime neurotoxicity in the intensive care unit: a cause of severe, underappreciated encephalopathy. Crit Care 2013;17:R264/ Hocker SE. Renal Disease and Neurology. Continuum (Minneap Minn) 2017;23:722-743
2. Isitan C, Ferree A, Hohler AD. Cefepime induced neurotoxicity: A case series and review of the literature. eNeurologicalSci 2017;8:40-43