Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

17.06.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


ALS’de gözlenen psödobulbar palsi tedavisinde kullanılmak üzere FDA tarafından onaylanan ilk ve tek formül olan ilacın içindeki etkin maddeler nedir?
 


Seçenekler:
  1. Dekstrometorfan/kinidin [31 Oy]
  2. Riluzol/kinin [47 Oy]
  3. Masitinib/efedrin [8 Oy]
  4. Edaravon/kinidin [20 Oy]
  5. N-asetilsistein/albuterol [2 Oy]
Kaynak:


Doğru Cevap:
Doğru cevap A şıkkıdır. ALS hastalarının bulbar tutulumdan bağımsız olarak %50’sinde psödobulbar palsi görülmektedir. Bu durum için onay alan ilk ve tek ilaç 20 mg dekstometorfan ile 10 mg kinidin kombinasyonundan oluşmaktadır. Etkisini presinaptik olarak glutamat salınımını engelleyerek, postsinaptik olarak NMDA reseptörünü bloke ederek göstermektedir.

Kaynaklar: 1. J Clin Pharmacol.2004;44(10):1132-1142; 2. EFNS Guideline. European Journal of Neurology 2012, 19: 360–375