Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

27.06.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde oftalmoparezinin eşlik etmediği pitoz beklenir?

 Seçenekler:

  1. Miyotonik distrofi [42 Oy]
  2. Okülofarengeal musküler distrofi [25 Oy]
  3. Mitokondriyal miyopati [18 Oy]
  4. Santranükleer miyopati [11 Oy]
  5. Multikor miyopati [13 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap A şıkkıdır. Oftalmoparezinin eşlik etmediği pitoz ve fasiyal kas güçsüzlüğü miyotonik distrofi ve fasiyoskapuloperoneal musküler distrofinin tipik bulgusudur. Aile hikayesi olan, orta-ileri yaş hastalarda diplopinin eşlik etmediği oftalmoparezi, pitoz ve disfaji varlığı okulofaringeal musküler distrofiyi düşündürür. Pitoz ve oftalmoparezi ile başvuran, belirgin faringeal tutulumu olmayan hastalarda mitokondriyal hastalıklar düşünülmelidir.

Kaynak: Barohn RJ, Dimachkie MM, Jackson CE. A pattern recognition approach to the patient with a suspected myopathy. Neurol Clin. 2014 August ; 32(3): 569–vii. doi:10.1016/j.ncl.2014.04.008