Nörolojide Sözün Demi Kitapçık Çalışması

10.07.2019

Sayın Üyemiz,

"Hekim daima öğrencidir." sözü, bu mesleğin yaşam biçimini üç
kelimeyle özetleyen ve yaşam boyu öğrenmeyi anlatan güzel bir
özdeyiştir. Bu gerçekten yola çıkarak Nöroloji alanındaki siz değerli
hocalarımızın, kendi tecrübelerinden faydalanarak alanları ile ilgili
yeni, didaktik yönü fazla, etkili özlü sözler üreterek, bu sözlerin
derlendiği "Nörolojide Sözün Demi" kitapçık çalışması yapılmasına
karar verilmiştir.

Kitapçık 55. Ulusal Nöroloji Kongresi'nde üyelerimize sunulacaktır.
Bu çalışma için üreteceğiniz özlü sözleri [email protected]
adresine 1 Ağustos 2019 tarihine kadar iletmenizi rica ederiz. Yayın
Kurulu tarafımıza iletilen özlü sözleri değerlendirerek bir derleme yapacaktır.
Katkılarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

Örnek Sözler

Antiepileptik ilaç seviyesi önümüzde giden değil, tökezlediğimizde
yanımızda tutunacağımız bir destek olmalıdır. S. Aysun
Gözler beynin aynasıdır. F. Koç
Serebral palside; tam iyileşme bazen, yardım çoğu zaman, ilgi her zaman.
Lomber disk hernisinin en büyük komplikasyonu endikasyonudur.
Aklın bilmediğini göz göremez.
Baş sağlığı, dünya varlığı. Türk Atasözü
Nöroradyolojisiz nöropatoloji kördür.
Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır. Hipokrat
Göz dibine bakmasını öğretmediğiniz kişiye, lomber ponksiyon yapmayı
da öğretmeyiniz. F. Sarıalioğlu
EEG’de tek dikenle epilepsi denmez.