Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

16.07.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

MS hastalarında görülen tonik spazmlarda kullanılan ilaçlar aşağıdaki hangi mekanizma üzerinden etkinlik göstermektedir?

 


Seçenekler:
  1. Mu reseptör aktivasyonu [11 Oy]
  2. Noradrenalin aracılı inen inhibitör yolların aktivasyonu [26 Oy]
  3. Sodyum kanal blokajı [48 Oy]
  4. Kalsiyum kanal blokajı [13 Oy]
  5. Potasyum kanal blokajı [7 Oy]


Doğru Cevap:
Doğru cevap C şıkkıdır. Multipl Sklerozda görülen trigeminal nevralji, Lhermitte bulgusu, tonik spazm gibi paroksismal bulgular en iyi karbamazepin gibi sodyum kanal blokörlerine yanıt vermektedir.

Kaynak: Management of Multiple Sclerosis Symptoms and Comorbidities. Continuum: Lİfelong Learning in Neurology 2019;25:753-772