Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge Yayımlandı

19.07.2019
Sayın Üyemiz,
 
Ülkemizde akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetlerini düzenlemek ve sağlık tesisleri bünyesinde kurulacak inme birimlerinin fiziki şartlarını, sağlık insan gücü, tıbbi donanım ve hizmet kıstasları ile bu hizmetlere ilişkin hasta sevk ve nakil esaslarını belirlemek, inme birimlerinin tescil edilmesi, denetimi ve gerektiğinde tescilin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  hazırlanan Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.
 
Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.  

https://shgm.saglik.gov.tr//TR,56553/akut-inmeli-hastalara-verilecek-saglik-hizmetleri-hakkinda-yonerge.html   

 
Saygılarımızla,
 
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı