Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

23.07.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Interferon beta-1a tedavisi altında sık atak geçirdiği için natalizumaba geçilen ve bu tedaviyi 36 haftadır kullanan hastanın rutin kontrolünde JC virüs antikor indeksi anlamlı pozitif saptanıyor. Bu durumda aşağıdaki seçeneklerden hangisini uygulamak en uygun olacaktır?Seçenekler:

  1. Tedavi değişikliğine gerek yoktur, aynı şekilde tedaviye devam edilmelidir [11 Oy]
  2. Natalizumaba devam edilirken, yanına ek bir hastalık-modifiye edici tedavi eklenmelidir [1 Oy]
  3. Natalizumab sonlandırılmalı, 4 hafta sonra farklı bir hastalık-modifiye edici tedavi başlanmalıdır [37 Oy]
  4. Natalizumab sonlandırılmalı, 6 ay sonra farklı bir hastalık-modifiye edici tedavi başlanmalıdır [29 Oy]
  5. Hemen farklı bir hastalık-modifiye edici tedavi başlanmalı, ardından natalizumabın son dozu verilmelidir [10 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır. Bu hasta artmış JC virüs antikor indeksi ve ilacı kullandığı süre göz önüne alındığında progresif multifokal lökoensefalopati açısından risk altındadır. Bu durumda ilaç kesilmelidir. İlaç kesildikten sonra rebound etki görülebilmektedir ki bu etki en belirgin olarak ilacın son dozundan yaklaşık 3-6 ay sonra görülmektedir. Bu riski azaltmak için yeni bir hastalık-modifiye edici tedavi başlanmalıdır. Bu ilacın son natalizumab dozundan 4 hafta sonra başlanması önerilmektedir.

Kaynak: Bowen JD. Highly Aggressive Multiple Sclerosis. Continuum (Minneap Minn). 2019 Jun;25(3):689-714. doi: 10.1212/CON.0000000000000731.