Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

7.08.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Akut dönemdeki inme hastalarının yutma problemi ve beslenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 


Seçenekler:
  1. Akut dönem inme hastalarında disfaji görülme sıklığı %30-65 olup, çoğu hastada zamanla düzelir [5 Oy]
  2. Hemodinamik durumları stabilize olduktan sonra, kotraendikasyonu olmayan tüm inme hastalarına enteral beslenme başlamalıdır, bu süre 48-72 saati geçmemelidir [15 Oy]
  3. Disfajisi olan hastalarda erken dönemde PEG açılması pulmoner enfeksiyon riskini %25 azaltmaktadır [20 Oy]
  4. İnme hastalarında kalori ihtiyacını belirlemenin en iyi yolu endirekt kalorimetri yöntemini kullanmaktır [25 Oy]
  5. Tüm inme hastalarına oral beslenme ürünlerinin rutin olarak başlanması önerilmez [23 Oy]


Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır. PEG, 4 haftadan uzun süreli enteral beslenme ihtiyacı olan hastalara uygulanmalıdır. Hastalığın erken evresinde PEG açılmasının fayda sağladığını gösteren bir çalışma yoktur. Ancak, hastanın ilk değerlendirmesinde disfaji ve dolayısıyla enteral beslenme ihtiyacının uzun süreli olacağı düşünülüyorsa, bu hastalarda erken evrede PEG uygulaması düşünülebilir.

 

Kaynak: “İnme Hastalarında Nütrisyonel Yaklaşım ve Tedavi, Türkiye için Uzman Görüşü”, Ethem Murat Arsava, İbrahim Aydoğdu, Levent Güngör, Canan Togay Işıkay, Erdem Yaka

hocalarımız tarafından oluşturulmuş ve Türk Nöroloji Dergisinde yayınlanmıştır. Turk J

Neurol 2018;24:226-242