ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (ÇÖZGER) Hakkında TND görüşü

23.08.2019
Sayın Üyemiz,
 
"Çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesi hakkında yönetmelik" (ÇÖZGER) hakkında derneğimize ulaşan sorulara ilişkin yönetim kurulumuzun görüşü aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


ÇÖZGER Yönetmeliğinin 6/3 maddesinde;
“Sağlık kurum ve kuruluşunda çocuk cerrahisi uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine genel cerrahi uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk nöroloji uzmanı bulunmadığı durumlarda nöroloji uzmanı Kurula dâhil edilir.” hükmünün amir olduğu görülmektedir.


Konu hukuk büromuzla da ayrıntılı görüşülmüştür. Buna göre çocuk nörolojisinin olmadığı ortamda, çocuk hastalar nöroloji uzmanının sorumluluğu dahilindedir ve heyette değerlendirme yapması beklenir.


Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu