Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

27.08.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Haftanın Sorusu:

Uyluğun en medialinde ve yüzeyinde yer alıp, uyluğun addüksiyon ve fleksiyonundan sorumlu olan kas ile onu inerve eden sinir hangi şıkta verilmiştir?

 

 

Seçenekler:
  1. Grasilis kası – Obturator sinir [38 Oy]
  2. Sartorius kası – Femoral sinir [17 Oy]
  3. Pektineus kası – Femoral sinir [3 Oy]
  4. Addüktör longus kası – Obturator sinir [38 Oy]
  5. Psoas majör kası – Femoral sinir [3 Oy]
Doğru Cevap:

Doğru cevap şıkkıdır. Obturator sinir (L2-4) sinir tarafından inerve olan grasilis kası uyluk addüktörleri içinde en medialde ve yüzeyelde yer alan kastır.