ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR

4.09.2019

Üyelerimize Önemle Duyurulur;          

 

Bugün resmi gazetede bizleri hayal kırıklığına uğratan, birçok hastamızı zor durumda bırakacak ve hasta hekim ilişkisini bozacak bir SUT tebliği (4 Eylül 2019 Çarşamba Resmî Gazete Sayı: 30878 (Mükerrer) sayılı) yayınlandı. Öncelikli olarak hatırlatmak isteriz ki bu tebliğlerin yayınlanmasında derneğimizden herhangi bir görüş alınmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’de Nöroloji Uzmanlık alanımızı ilgilendiren aşağıdaki maddeler yer almaktadır.

 

Madde 16. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanların nöroloji uzmanlarınca da reçete edilebileceği, ancak altı aydan uzun tedavi gerektiren durumlarda psikiyatri uzmanlarınca raporlanması gerektiği aksi halde kurumca ilaç bedellerinin ödenmeyeceği yer almaktadır.

 

Aynı Maddenin 2. Fıkrasında ise Klozapin, Olanzapin, Risperidon, Ketiapin … içeren ürünlerin psikiyatri uzmanı tarafından reçete edilmesi durumunda bedellerinin kurumca karşılanacağı belirtilmiştir.

 

Madde 36 ve 37’de ise pregabalin yanı sıra gabapentinin de yalnızca üçüncü basamakta raporlanması durumunda reçete edilebileceği belirtilmektedir.

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu, ilgili komisyonları ve siz değerli üyelerimizin desteğiyle bu konuda Sağlık Bakanlığı, TİTCK ve SGK Başkanlığı ile her düzeyde görüşmelerimiz sürdürülmektedir ve hukuksal süreçler başlatılmıştır. Mesleki uygulamalarımızı aksatacak, birçok hastamızı zor durumda bırakacak, hasta hekim ilişkisini tehdit eden; aynı uzmanlık eğitiminden geçen meslektaşlarımızın mesleki uygulamalarını çalıştıkları kurumlara göre sınıflayan, tüm bu açılardan ciddi risk yaratan bu düzenlemenin en kısa sürede düzeltilmesi gerekmektedir. Yurt sathında büyük özveri ile hizmet vermekte olan nöroloji uzmanı meslektaşlarımızın ve hastalarımızın bu düzenleme ile katlanan mağduriyetini acilen giderecek ek maddelerin derhal getirilmesi için her yönden çalışmalarımızı sürdürürken, endikasyon koyduğumuz her hasta ve her durumda çağdaş tedavi prensiplerinden ödün vermeden reçetelemeyi sürdürmemiz önem taşımaktadır.

 

Değerli meslektaşlarımız, TİTCK üzerinden, daha önce yaptıklarımıza benzer şekilde, bu ilaçların nörolojik endikasyonlar da nöroloji uzmanları tarafından yazılabilmesine olanak sağlayacak ve şu ana kadar önemli aşama kaydetmiş olan çalışmalarına devam edecektir.

 

Sizlerin destek ve önerileriniz bu süreçte çok büyük önem taşımaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu