Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

9.09.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Aşağıdaki BOS bulgularından hangisi subaraknoid kanamayı dışlar?

 Seçenekler:

  1. Üç tüp testinde BOS renginin son tüpe doğru açılmaması [6 Oy]
  2. Sentrifüj sonrası üstte kalan sıvının spektrofotometresinde hemoglobin yıkım ürünlerinin görülmemesi [83 Oy]
  3. BOS’ta pıhtı görülmemesi [13 Oy]
  4. Sentrifüj sonrası üstte kalan sıvının ksantokromik görünmesi [9 Oy]
  5. BOS açılış basıncının yüksek olması [5 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap B şıkkıdır. BOS’ta kırmızı kan hücreleri genellikle travmatik LP sonrası görülür ve bu durumun sıklığı %10-15 arasındadır. Üç tüp testi travmatik LP ile subaraknoid kanamaya (SAK) bağlı BOS bulgularını ayırt etmede yardımcıdır. SAK’ta her tüpte renk aynıyken, travmatik LP sonrası son tüpe doğru renk açılır. Pıhtı, SAK’ta beklenmez. BOS santrifüj edildiğinde, travmatik LP sonrası renk berrak iken, SAK’ta ksantokromiktir.

Kaynak: Cerebrospinal fluid in clinical practice, edited by David N. Irani. Chapter 29. Approach to the patient with bloody or pigmented cerebrospinal fluid. p 267-271.