SUT KISITLAMALARI VE SGK GÖRÜŞMESİ

17.09.2019
Sayın Üyelerimiz,
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol ile son SUT kısıtlamaları konusu görüşülmüştür. Toplantıya Türk Nöroloji Derneğini temsilen Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Prof. Dr. Demet Özbabalık, Prof. Dr. Tahir Yoldaş, Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, Prof. Dr. Dr. Kayıhan Uluç ve  Uzm. Dr. Ahmet Onur Keskin katılmıştır. 
 
Toplantı sonucunda, Kasım ayının ilk haftasında nöroloji uzmanlarınca bir bilimsel komisyon teşkil edilerek Gabapentinoid kısıtlamasında değişiklik amacıyla konunun değerlendirilmesi kararı verildi. Nöroleptik ve antidepresan ilaçlara dair yapılan son SUT düzenlemesi için en kısa zamanda nöroloji ve psikiyatri bölümlerinin eşit sayıda katılımı ile bilimsel komisyon oluşturularak değerlendirme yapılması kararı alındı. İlaç reçetelendirilmesi konusunda ikinci ve üçüncü basamak hastane ayrımının kaldırılması konusu, birinci önceliğimiz olarak dile getirildi. 
 
Türk Nöroloji Derneği tüm bu süreci çok yakından takip etmektedir ve gelişmeleri üyeleri ile paylaşmaya devam edecektir. Üyelerimize duyurulur.        
 
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu