T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Görüşmesi Hakkında

18.09.2019

TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile son SUT düzenlemesi sonucu oluşan olumsuz durum görüşülmüş ve çözüm önerilerimiz sunulmuştur. Toplantıya Türk Nöroloji Derneğini temsilen Prof. Dr. Demet Özbabalık, Prof. Dr. Tahir Yoldaş, Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, Prof. Dr. Dr. Kayıhan Uluç ve Uzm. Dr. Ahmet Onur Keskin katılmıştır. Nöroleptik ve antidepresan ilaçlara getirilen kısıtlamalar ile ikinci basamakta Gabapentinoidllerin reçetelenememesinin kaldırılmasının gerekliliği vurgulanmış; ve bu konudaki gerekçeleri içeren dosya verilmiştir. Bu bağlamda Bakanlık bünyesinde yeniden bilim komisyonu toplanması ve burada dernek temsiliyeti sözü alınmıştır. Akut inme tedavisinde trombolitik uygulamasında yapılan puan iyileştirmesinin gerçekçi olmadığı, hakkaniyetli bir ücretlendirmenin önemi ve gerekliliği vurgulanmış, gerekçeleri içeren dilekçemiz iletilmiştir. Nörorehabilitasyon hizmetleri dahil olarak Derneğimizin yargıya taşımakta olduğu konularda da, bir kez daha, çözüm önerilerimizi içeren dilekçeler teslim edilmiştir. Dernek tüm bu konularda tam bir çözüm elde edilinceye kadar çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Üyelerimize duyurulur.,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu