Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

18.09.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Polikliniğe kulakta çınlama, işitmede azalma, dengesizlik, yürüme güçlüğü ve idrar yapmada problem ile başvuran 40 yaşındaki erkek hastanın MRG görüntülerinde aşağıdaki lezyonlar görülüyor. Olası tanınız nedir?

 Seçenekler:

  1. LBSL (Leukoencephalopathy with Brain Stem and Spinal Cord Involvement and Normal Lactate) [7 Oy]
  2. Clippers (Chronic Lymphocytic Inflammation with Pontine Perivascular Enhancement Responsive to Steroids) sendromu [39 Oy]
  3. ARSACS (Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix-Saguenay) [4 Oy]
  4. Amiloid anjiopati [6 Oy]
  5. Süperfisiyal siderozis [35 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Süperfisiyal siderozis, beyin ve spinal kordun subpial tabakalarında hemosiderin depolanması sonucu oluşur. Etyolosinde sıklıkla intradural cerrahi veya travma bulunmaktadır. Klinik yakınmalar içinde yavaş ilerleyici ataksi ve sensorinöral işitme kaybı ön plandadır. T2-ağırlıklı gradient-eko MRG görüntüleri hemosiderin birikimini göstermede duyarlıdır. Sorudaki görüntülerin A-E kısmında serebellum ve beyin sapında hemosiderin birikimi görülüyor. F’de kortikal sulkus, G’de silvian fissür, H’de interhemisferik fissür içindeki hipointensite dikkati çekiyor. Benzer görüntüler spinal kordda da (I; T2-ağırlıklı sagital, J; T1-ağırlıklı sagital) izleniyor.  

Kaynak: Kumar N. Superficial siderosis: associations and therapeutic implications. Arch Neurol 2007;64(4):491-6