Sözcü Gazetesi Tekzip Talebi

12.12.2014

Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne

27 Ağustos 2014 günü Gazetenizin internet sayfasında http://hayat.sozcu.com.tr/migren-tedavisi-14069/ linkinde "Migrene kesin çözüm: Proloterapi” başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Bu yazıda Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Op. Dr. Hasan Doğan’ın migren hastalığının nedenine ve bu hastalığa kesin çözüm getirdiği Proloterapi yöntemine ilişkin kimi açıklamalarına yer verilmiştir. “Bilgi” adı verilen açıklamalar ile tanı ve tedavi ile ilgili geçerliliği olmayan, bilimsel temele dayanmayan, doğruluğu kanıtlanmış bilgiler topluma kesin doğrularmış gibi sunulmuştur. Bu nedenle de kamuoyunu yanlış bilgilendirilmiş ve yanlış yönlendirilmiştir.

Oysa Proloterapi bazı dirençli kas iskelet sistemi ağrılarında kullanılabilen ancak bu alanda bile kullanımı halen çok tartışmalı olan bir tedavi yöntemidir. Başağrılarında, özellikle de migren ağrısında kullanımı ile ilgili hiçbir çalışma yoktur ve bu tedavi hiçbir başağrısı tedavi kılavuzunda yer almamaktadır.

Söz konusu yazıda geçen “Migrenin en önemli sebebi boyun omurları arasındaki bağların görevini yapmamasıdır. Kök hücre oluşumunun arttırılmasını sağlayan enjeksiyon uygulamasıyla ağrıya neden olan hasarlı dokular yeniden canlandırılıyor” ifadesi bilimsel gerçekliğe dayanmamaktadır ve tamamen hayal ürünüdür.

Bu tür bilimselliği kanıtlanmamış tedavilerin, hastalara “kesin çözüm” gibi sunulması etik dışıdır ve hastaların madden ve manen sömürülmesine katkı sağlamaktadır

Açıklamalarına yer verilen kişi başağrıları ve migren ile uğraşan tıpta uzmanlık dalı olan nöroloji uzmanı değildir. Ülkemizdeki Nöroloji uzmanlarının üyesi olduğu Türk Nöroloji Derneği olarak alanımızdaki hastalıkların nedenleri ve tedavisi konusunda toplumun doğru bilgilendirilmesini çok önemsemekteyiz. Topluma yönelik bilimsel temele dayanmayan tanı ve tedavi ile ilgili geçerliliği olmayan hatalı bilgilerin düzeltilmesinin ve doğru bilginin verilmesinin  toplum sağlığının korunmasına katkı sağladığını belirtmek isteriz. Alanın uzmanları tarafından hazırlanan Migren başağrısı ile  ilgili bilgilere Derneğimizin  https://www.noroloji.org.tr/html/file/335.pdf sayfasından ulaşılabilir. Ayrıca Gazetenizin bu konuda toplumu daha ayrıntılı bilgilendirmek istemesi halinde Derneğimiz çatısı altında bu alandaki gönüllü bilimsel çalışmalara katkıda bulunan  nöroloji uzmanlarının yardımcı olacağını bildiririz.

Gazetenizin Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinin sağlık ile ilgili bölümünde de belirtildiği üzere; toplum sağlığının korunması için sağlık konusunda sansasyondan kaçınılması, insanlara gerçeğe aykırı bilgilerin doğru bilgi gibi aktarılmasına aracılık edilmemesi ve  bilimsel gerekliliklere aykırı yayın yapılmamasını önemsediğini düşünüyoruz. Bu nedenle ve ilgili hukuksal nedenler uyarınca bu açıklamamızın düzeltilmesi istenen yazının yayınlandığı yerde ve büyüklükte ivedilikle yayınlanmanızı beklentimizi iletiriz. Saygılarımızla

İlgili habere ulaşmak için lütfen tıklayınız.