Akut İnme Rehabilitasyonu Davası Hakkında Duyuru

7.10.2019

Sayın Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03.08.2019 tarih ve 15260714 sayılı işlemin “Uzman Dr. A. Burak Elbeyli’nin görev yaptığı Sivas İli, Şarkışla Devlet Hastanesi’nde İnme Tedavi Birimi bulunmadığından akut inmeli hastanın tanısı sonrası mezkûr Yönergenin eklerinde yer alan sevk algoritmalarına göre ilgili merkeze sevk edilmesi gerekmektedir” kısmının öncelik ve ivedilikle Yürütülmelerinin Durdurulması’na, daha sonra Duruşmalı İnceleme yapılarak haksız ve hukuka aykırı dava konusu işlemin İptal’ine ve davalı idarenin yargılama giderleriyle avukatlık ücretini ödemeye mahkûm edilmesine karar verilmesi istemli dava 30.09.2019 tarihinde açılmıştır. Dava bilgi formu ektedir.

Dava Ankara 14. İdare Mahkemesi nezdinde E. 2019/ 1897 sayılı dosyaya kayıtlı olarak görülecektir.

Dosya ile ilgili gelişmeler sizinle paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu