Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

8.10.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Progresif serebellar ataksi ile seyreden aşağıdaki hastalıkların hangisinin kranial MRG’sinde serebellar atrofi beklenmez?

 Seçenekler:

  1. Friedreich ataksisi [22 Oy]
  2. Ataksi telenjektazi [14 Oy]
  3. Spinoserebellar atrofi tip 6 [3 Oy]
  4. Okulomotor apraksi ile giden ataksi [29 Oy]
  5. Otozomal resesif spastik ataksi [46 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap A şıkkıdır. Herediter ataksiler otozomal dominant veya resesif geçiş gösteren heterojen bir grup hastalık olup çoğunda kranial MRG’de serebellar atrofi dikkat çeker. Bunun istisnası Friedreich ataksisi olup, bu hastalıkta serebellar volüm normalken, bazı hastalarda spinal kord atrofisi dikkati çeker.

HASTALIK

BAŞLANGIÇ YAŞI

MRG

Friedreich ataksisi

5-16 yaş

Spinal kord atrofisi

Ataksi telenjektazi

12 ay

Serebellar atrofi

Spinoserebellar ataksi tip 6

43-52 yaş

Serebellar atrofi

Okulomotor apraksi ile giden ataksi

2-10 yaş

Serebellar atrofi

Otozomal resesif spastik ataksi

12-18 ay

Superior serebellar atrofi

 Kaynak: Handb Clin Neurol. 2013;113:1869-78. doi: 10.1016/B978-0-444-59565-2.00057-5.