Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

16.10.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Uygunsuz gülme atakları olan bir hastaya MRG çekildiğinde aşağıdaki görüntü saptanıyor. Olası tanı ve MRG bulgusunun tanımı nedir?

 


Seçenekler:
  1. Manik atak – normal MRG [2 Oy]
  2. ALS’ye bağlı uygunsuz duygulanım – kortikospinal traktuslarda hiperintensite [8 Oy]
  3. Klinik izole sendrom – demiyelinizan hastalık [2 Oy]
  4. Jelastik nöbet – hipotalamik hamartom [89 Oy]
  5. Psikolojik non-epileptik nöbet – hipofiz makroadenomu [13 Oy]


Doğru Cevap:
Doğru cevap D şıkkıdır. Hipotalamusun konjenital bir malformasyonu olan hipotalamik hamartom asemptomatik olabileceği gibi, erken püberteye veya jelastik nöbetlere sebep olabilir. Jelastik nöbetler, genellikle erken yaşlarda başlayan ve nöbet aktivitesine bağlı sık tekrarlayan uygunsuz gülme atakları ile seyreden durumlardır. Başarılı cerrahi sonrasında bu atakların tamamen durması mümkün olabilmektedir.
 
Kaynak: Semin Pediatr Neurol. 2007 Jun;14(2):60-4.