Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

29.10.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Solda dışa bakış kısıtlılığı, solda fasiyal paralizi, sağda hemiparezisi olan hastanın yakınmalarının ikinci gününde çekilen MRG’de aşağıdaki lezyonu saptanıyor. Bu sendromun adı nedir?Seçenekler:
  1. Raymond sendromu [2 Oy]
  2. Millard-Gubler sendromu [63 Oy]
  3. Gradenigo sendromu [20 Oy]
  4. Foville sendromu [20 Oy]
  5. Benedict sendromu [22 Oy]


Doğru Cevap:
Doğru cevap D şıkkıdır. Foville sendromu, genellikle vasküler bir nedene bağlı meydana gelir ve baziller arterin paramedian ve kısa sirkumferansiyel dallarının tıkanmasına bağlı olarak inferior medial pons tutulumunda gelişir. Kliniğinde ipsilateral 6. kraniyal sinir veya PPRF tutulumu, 7. kraniyal sinir felci, kontralateral hemiparezi görülür. Aynı klinik tabloya sebep olan Millard-Gubler sendromunda lezyon ventral ponsdadır. Diğer sendromlara kısaca bakacak olursak:

Sendrom

Lokalizasyon

Etkilenen yapı

Klinik bulgu

Etyoloji

Raymond

Ventral pons

VI. KS

 

Kortikospinal t.

İpsilalateral VI. KS paral.

Kontralateral yüz dahil hemip.

Vasküler (baziller arter paramedian dal)

Gradenigo

Petröz apeks, temporal kemik

V1  

VI

 

VII. KS

Yüzde duyu kaybı

İpsilateral VI. KS paral.

Fasiyal ve mastoid alanda ağrı

Otitis media Mastoidit

Benedikt

Paramedian tegmentum (mezensefalon)

III. KS lifleri

 

Nukleus ruber

 

 

Sup. Serebellar pedinkül

İpsilateral III. KS paralizisi

Kontra. hiperkinezi, rubral tremor

İpsilateral ataksi

Genellikle tümör

MR görüntüleri: Case courtesy of Dr Ahmed Abdrabou, <a href="https://radiopaedia.org/">Radiopaedia.org</a>. From the case <a href="https://radiopaedia.org/cases/58869">rID: 58869</a>