Türk Nöroloji Derneği Basın Bülteni: 29 Ekim Dünya İnme Günü

30.10.2019

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk 29 Ekim “Dünya İnme Günü” ne ilişkin açıklamalar yaptı. Her 40 saniyede bir kişinin inme geçirdiğine dikkat çeken Prof. Öztürk son açıklanan TÜİK raporlarına göre inme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının tüm kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı olduğunu belirtti.

İnmede Beş Belirtiye Dikkat!

İnme belirtilerinin değişkenlik gösterebildiğini ifade eden Prof. Dr. Şerefnur Öztürk aniden ortaya çıkabilen beş belirtiye dikkat çekti.

 • Vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan hissizlik ve/veya kuvvet kaybı
 • Bilinç bulanıklığı veya konuşma ve/veya anlamada güçlük
 • Yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı
 • Tek veya iki taraflı görme kaybı
 • Şiddetli baş ağrısı

Bu belirtileri hisseden kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını ya da 112’yi aramasını ifade etti.

İnmede Koruyucu Beş Yöntem İlaç Tedavileri kadar Etkili!

İnme riskinin azaltılmasında etkin olan beş koruyucu yöntemin altını çizen Prof. Öztürk yaşam tarzı değişikliğinin önemini vurguladı. Prof. Öztürk “ İnme hastalarının risk faktörlerini azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri konusunda aydınlatılmaları ve bu konuda toplumun bütün organlarının uygun ortamı hazırlaması ve sürdürmesinin ilaç tedavileri kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır.” diye konuştu.

İnmede Koruyucu Beş Yöntem;

 • Tansiyon, Şeker, Kalp Hastalıklarının Kontrolü
 • Sigara Kullanımının Önlenmesi
 • Sağlıklı Beslenme
 • Fiziksel Aktivite
 • Tüm Kullanılan İlaçların doktor kontrolüyle alınması

İnme ile Mücadele Okullardan Başlamalı

Okullardan başlamak üzere sebze ve meyveyi yeterince içeren doğru beslenme alışkanlıklarının edindirilmesi, fiziksel aktiviteyi artıracak aktiviteler ve ortamların sağlanması, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıklarının düzenli kontrolü ve uygun tedavisi, obeziteyi önleyecek stratejiler sadece sağlık merkezleri ile değil, okullar, parklar, spor merkezleri, halk eğitim stratejileri inme ile mücadelede bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Her yıl 17 milyon kişinin inme geçirdiği düşünülürse bu önemli sağlık sorunu hakkında bilinçlenmek ve hastalıkla mücadele etmeyi öğrenmek hayat kurtarır.

Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yayımlandı

Bir süredir sürdürülen ve başta Nöroloji Uzmanları olmak üzere, radyoloji, beyin cerrahi, acil tıp, kardiyoloji uzmanlarının da katılım ve katkıları ile oluşturulmuş olan “AKUT İNMELİ HASTALARA VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE” ile ülkemizde de inme tedavisinde çağa uygun başarı oranlarına ulaşmak mümkün olabilecek, kaynaklar akılcı kullanılabilecektir.

İnme sıklığı ve getirdiği yaşam kalitesi kaybı ve oluşturduğu mali yük ile ülkemizde sağlık politikaları ve halk sağlığı alanında en önemli ve öncelikli alanlardan biri olarak ele alınmaktadır. Sağlık Bakanlığımız öncelikle akut inme yönetiminde bilimsel, kanıta dayalı ve ülke olanaklarına uygun düzenlemeler yapmak üzere derneğimiz Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği üyeleri, alanda çalışan meslektaşlarımız, Radyoloji, Beyin Cerrahi, Acil Tıp ve Kardiyoloji uzmanları ile bir süredir kalite ve standart çalışmaları, klavuz çalışmaları yapmaktadır. Bu yönerge öncesi hazırlanan “İnme Klinik Protokolü”  de bunlardan biridir. İnme hastalarının Nöroloji Uzmanı yönetiminde en ektin ve organize olarak tedavi edilmesine yönelik bu çalışmaların geçtiğimiz günlerde yayımlanan “AKUT İNMELİ HASTALARA VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE” sinde yapılandırılmış olarak, uygulamaya hazır şekilde yer almış olması ülkemizde inme hastalarının tanı ve tedavisinde önemli bir aşama sağlayacaktır.

Bu yönerge ile akut İNME hastaları;

 1. İnme belirtileri ortaya çıktığı anda 112 KKM organizasyonu (İl Sağlık Müdürlükleri bu koordinasyonda büyük önem taşımaktadır) ile damar açıcı tedavi yapılabilen inme üniteleri ve merkezlerine direkt olarak (Bu tedavinin yapılmadığı sağlık merkezlerinde çok değerli olan zaman kaybı olmadan) en hızlı şekilde ulaştırılabileceklerdir.
 2. İnme tanısı alan hastalar durumlarına göre en uygun damar açıcı ve destek tedaviyi inme ünitesi ve/veya merkezlerinde alabileceklerdir.
 3. İnme tedavisinde en etkin rolü oynayan inme üniteleri ve merkezlerinin donanımı ve standartları geliştirilebilecek, yurt sathında dağılımları artırılabilecektir.
 4. İnme ünite ve merkezlerinde sağlık hizmeti veren personelin sürekli eğitimleri ve gelişimleri desteklenecektir.
 5. İnme konusunda en iyi tedaviyi verebilecek şekilde multidisipliner işbirliği sağlanabilecek ve mevcut kaynaklar en akılcı ve en verimli şekilde kullanılabilecektir.

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Türk Nöroloji Derneği Başkanı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Başkanı