Başkan'ın Mesajı: Hep Birlikte Daha İyiye

1.12.2014

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nöroloji Derneği, ilk asistanlık yılımdan itibaren üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğum, çok özel bir meslek grubunun derneğidir. Kurulumundan beri, her yönetim kurulu derneğimizi daha ileri götürmek için özveri ile çalışmış ve son yıllarda da artan bir ivme ile ulusal ve uluslararası uzmanlık dernekleri içinde oldukça saygın bir konuma ulaşmıştır. Derneğimiz bünyesindeki bilimsel çalışma grupları nöroloji alanındaki her hastalık ve araştırma alanında, eğitim ve nörolojik hastalıkların tanı ve tedavi standartlarının yükseltilmesinde büyük katkılar sağlamaktadırlar. Nöroloji Yeterlik Kurulu nöroloji uzmanlık eğitiminde standardizasyon ve kalitenin yükselmesinde çok önemli katkılar yapmakla kalmamış, Avrupa Nöroloji Board’una da öncülük etmiştir ve halen aktif olarak ilişki içindedir. Uluslararası ilişkilerimiz hem bölgemizde hem dünya çapında aktif olarak sürdürülmektedir. Gereksinim duyulan her konuda oluşturulan aktif komisyon ve kurullar, derneğimiz için gereken her çalışmayı özenle sürdürmektedir. Bakanlık ve YÖK ile ilişkilerde ortamın izin verdiği koşullar zorlanarak, en iyi sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Her bir meslektaşımız, ihtiyaç duyulan her durumda derneğimizin yanında olmaktadır. Nörolojinin geleceği olan genç meslektaşlarımız, eğitim ve araştırma alanlarında giderek artan oranlarda desteklenmektedir.

Türk Nöroloji Derneği, beyin yüzyılında bilim dünyasına yapabileceği en fazla katkıyı yapmayı, nörolojik hastalıkların bakımında en üst düzeye çıkmayı hedeflemektedir.  Böyle bir hedefe ulaşmak ise her zaman yaptığımız gibi, büyük bir aile olabilmekle mümkündür.

Destek ve güveninize layık olabilmek en büyük dileğimizdir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Türk Nöroloji Derneği Başkanı