Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

6.11.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

 


Dev hücreli arteritte inflamasyonu tetikleyen ajan olarak ön plana çıkan hangisidir?

 


Seçenekler:
  1. Batı Nil virüsü (WNV) [3 Oy]
  2. CMV [57 Oy]
  3. HIV [6 Oy]
  4. Enterovirüs [14 Oy]
  5. VZV [54 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Dev hücreli arterit (DHA-temporal arterit), şiddetli baş/kafa derisi ağrısı ile karakterize bir hastalık olup, çoğu hastada görme kaybı, çene klaudikasyosu, polimiyaljia romatika, ateş, gece terlemesi ve halsizlik gibi belirti ve bulgulara sebep olur. Bu hastalarda sıklıkla ESR ve CRP yüksek bulunur. Tanı temporal arter biyopsisi ile desteklenir. Biyopside damar duvarında hasar yaratan ve inflamasyona neden olan çok nükleuslu dev hücreler ve/veya epiteloid makrofajlar görülür. Ama biyopsi negatif olgular da sıktır. Klinik ve laboratuvar olarak DHA’ya benzeyen ama biyopsi negatif olgularla, klinik-laboratuvar-biyopsi sonuçları ile DHA tanısı alan olguların virolojik analizlerinde en sık saptanan ve hastalıkta görülen inflamasyona neden olduğu düşünülen ajan varisella zoster virüsüdür.

Kaynak: Curr Opin Infect Dis. 2016 Jun;29(3):275-9. doi: 10.1097/QCO.0000000000000258.