Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

12.11.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Nistagmus ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?Seçenekler:

  1. Aşağı vurumlu nistagmus, santral vestibüler nistagmuslar içinde en sık görülenidir [15 Oy]
  2. Simetrik, horizontal, bakış ile uyarılan nistagmus sıklıkla toksik nedenlere bağlı ortaya çıkar [32 Oy]
  3. Ataksik nistagmus olarak da bilinen disosiye nistagmusta bir siklusta bir gözde elevasyonu ve intorsiyon oluşurken, diğer gözde eş zamanlı depresyon ve ekstorsiyon görülür [15 Oy]
  4. Bakış ile uyarılan nistagmus primer olarak horizontaldir, sebat etmez [24 Oy]
  5. Yukarı vurumlu nistagmusun lokalize edici değeri düşük olup, farklı yerleşimindeki beyin sapı veya serebellar lezyonlarda görülebilir [16 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap şıkkıdır. Ataksik nistagmus olarak da adlandırılırılan disosiye nistagmusta gözler arasındaki oküler osilasyonlar arasındaki büyüklük farkı olur. Addüksiyon yapan gözde kısıtlılık, abdüksiyon yapan gözde nistagmus görülür. Bu tip nistagmus, sıklıkla internükleer oftalmoplejisi (INO) olan hastalarda görülür. Bir siklusta bir gözde elevasyon ve intorsiyon oluşurken, diğer gözde eş zamanlı depresyon ve ekstorsiyon görülen nistagmus ise tahterevalli (see-saw) ve yarım tahterevalli (hemi-seesaw) nistagmus olarak adlandırılır. Bu tip nistagmus konjenital olabilir ya da kazanılmış hastalıklara eşlik edebilir.
Kaynak: Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2011;4(1):75-80