Bugün "UZMANINA DANIŞINIZ: İNME YÖNERGESİ: Sorun Söyleyelim" Toplantısına Katılım Oldukça Yoğun Oldu

18.11.2019

Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinin çabaları ve işbirliği ile S.B. tarafından hazırlanan ve yayımlanan “Akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetlerini düzenleyen yönerge” geniş bir katılımla Prof.Dr. Şerefnur Öztürk ve Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu moderatörlüğünde değerlendirildi.

Panelist Hocalar Prof. Dr. Murat Arsava, Prof.Dr. Özcan Özdemir, Prof. Dr. Hadiye Şirin, Prof. Dr. Semih Giray