Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

27.11.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


İnfluenza enfeksiyonu veya aşısı ile GBS gelişme riski arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 Seçenekler:

  1. İnfluenza aşısı erişkinlerde değil, sadece çocuklarda gelişen GBS ile ilgilidir [9 Oy]
  2. İnfluenza enfeksiyonu veya aşısının GBS ile ilgisi yoktur [2 Oy]
  3. İnfluenza enfeksiyonu ve aşısının GBS geliştirme riski aynıdır [22 Oy]
  4. İnfluenza enfeksiyonundan sonra GBS gelişme riski aşı sonrası riske göre daha yüksektir [70 Oy]
  5. İnfluenza aşısından sonra GBS gelişme enfeksiyon sonrası riske göre daha yüksektir [31 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır. İnfluenza enfeksiyonu sonrası GBS gelişme riski, aşı sonrası riske göre daha yüksektir, bu sebeple influenza aşısından kaçınmak için bir neden yoktur (www.cdc.gov/flu/professionals/vaccation/vaccine_safety.htm.). GBS geçirmiş bir bireyde, hastalık sonrası 1 yıl aşı önerilmez. 1 yıldan sonra ise hasta bazında bireysel değerlendirme önerilir. Hastanın daha önce yaptırmış olduğu aşı ile sonrasında gelişen GBS arasında ilişki kurulduysa, o aşının bireye yeniden uygulanma konusu yarar-zarar oranı hesap edilerek verilmelidir.