Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

4.12.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Deliryum düşünülen hastalarda tanı koydurucu testlerden biri olan “konfüzyon değerlendirme yöntemi” (CAM: confusion assessment method) aşağıdaki hangi özellikleri değerlendirir?

1.      Akut bilinç değişikliği, dalgalı seyir

2.      Dikkat bozukluğu

3.      Disorganize düşünce

4.      Bilinç düzeyinde değişiklik

5.      BellekSeçenekler:
  1. 1 + 3 + 4 [8 Oy]
  2. 2 + 3 + 5 [4 Oy]
  3. 1 + 2 + 3 + 4 [45 Oy]
  4. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 [39 Oy]
  5. 1 + 2 + 4 +5 [15 Oy]


Doğru Cevap:
Doğru cevap C şıkkıdır. Konfüzyon değerlendirme yöntemi (CAM), deliryumu değerlendirmenin kolay ve duyarlı bir yöntemidir. Dalgalı seyir gösteren akut bilinç değişikliği, dikkat bozukluğu, disorganize düşünce ve bilinç düzeyinde değişikliği değerlendirir. Hastanı deliryum tansı alması için dalgalı seyir gösteren akut bilinç değişikliği ve dikkat bozukluğunun olması şarttır.1 Bu yöntemin mekanik ventilatörlü hastalar için geliştirilmiş CAM-ICU alt tipi de mevcuttur.2

Kaynaklar: 1. Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, et al. Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new method for detection of delirium. Ann Intern Med. 1990;113(12):941-948

2. ElyE.W.InouyeS.K.BernardG.R., et al. Delirium in mechanically ventilated patients: Validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit (CAM–ICU)The Journal of the American Medical Association, 2001;286(21):27032710