T.C. Sağlık Bakanlığı Ve Türk Nöroloji Derneği İşbirliği İle Tamamlanan Klinik Protokol Ve Rehberler İçin Teşekkür Belgesi Takdim Töreni Ankara’da Sağlık Bakanlığınca Gerçekleştirildi.

26.12.2019

Değerli Üyemiz,

Nöroloji alanında iyi klinik uygulamaları tanımlamak, tanı, tedavi ve izlem için temel ölçütler belirlemek ve standart oluşturmak amacıyla, “Kanıta Dayalı Klinik Rehber ve Klinik Protokoller” in Türk Nöroloji Derneği ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı işbirliği ile oluşturulan çalışma gruplarının özverili çalışmaları ile tamamlandı ve kullanıma sunulmak üzere Sağlık Bakanlığı yayım sürecine hazır hale geldi. Aşağıda yer alan klinik protokol ve rehber çalışmaları için Sağlık Bakanlığı Yetkililerince teşekkür belgeleri takdim edilen değerli katılımcı üyelerimizi kutluyor, çalışmaların alanımıza faydalı olmasını diliyoruz.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 

HAZIRLANAN PROTOKOL VE REHBERLER

İnme Tedavi Rehberi

Alzheimer Klinik Protokolü

Migren Klinik Protokolü

Epilepsi Klinik Protokolü

Migren Klinik Protokolü

Hipertansiyon Klinik Protokolü

 

ÇALIŞMALARA KATILAN ÜYELERİMİZ