Başkanın Mesajı - 2019’DAN 2020’YE… TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

31.12.2019

 

Değerli Meslektaşlarımız, nörolojiye gönül veren, bizi izleyen ve destekleyen değerli nöroloji dostları,

2019 yılı dünyamız, ülkemiz ve camiamız için yine anlamlı ve önemli anları yaşadığımız yüklü bir yıl oldu.

Ne yazık ki 2019’a da damgasını vuran hekime şiddet, kadına şiddet, 2019’a yakışmadı, insana, insanın o güzel ve olağanüstü beynine, aklına, ahlakına yakışmadı. Diliyoruz ki gelecek yıllar böyle kabul edilemez yaklaşımlara, bu tip olaylara hiç meydan vermez, gereken önlem alınır, eğitim sağlanır, akıllar, beyinler insana yakışır halini alır.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu olarak, 2019 yılı içinde birlikte gerçekleştirdiklerimizin, 2020 yılı ve sonraki yıllarda daha da gelişmesi, 2020’nin sevgi, huzur, bilim, eğitim, paylaşım ve gelişim yılı olmasını diliyoruz.

 

 

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Türk Nöroloji Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

2019’da Mesleki Gelişim, Eğitim Aktivitelerimiz

 

Elbette en önemli aktivitelerimizden biri “Ulusal Kongremiz” idi. Kongremizde 13 yabancı konuşmacı, 363 bizden konuşmacı katılımcılarla buluştu. Yurtdışı eğitim için desteklediğimiz 3 genç konuşmacımız da camiamıza deneyimlerini anlatıp, gençlerimizi motive etti. Kongremizde 642 uzman arkadaşımızı, 137 asistanımızı, 96 hemşire arkadaşımızı ağırladık. Asistan ve hemşire katılımcıların tümünü, uzman arkadaşlarımızın ve konuşmacılarımızın büyük kısmını TND olarak destekledik. Sunulan 717 bilimsel ürünü gururla izledik, değerlendirdik. Kongre ortamının bilimsel katkı yanı sıra dinlenme, paylaşım, biraz da eğlenme ortamına sahip olması için çalıştık.

             “Geleneksel Yeterlik Kursu”muzla  yine TND desteği ile 100 kadar katılımcı genç meslektaşımızı ve kendini yenilemek isteyen meslektaşlarımızı 5 tam gün kurs ortamında birlikte olduk. Yaklaşık elli alanında deneyimli konuşmacımız katılımcıların tüm nöroloji müfredatına ulaşımını sağladı.

             İkincisini gerçekleştirdiğimiz “İstatistik Kursu” araştırma alanına katkı sağladı.

             Kongreye katılamayan meslektaşlarımız için kongrede yapılan sunumların TND WEB sayfamızdan izlenebilir olmasını sağladık.

             Yıl boyunca TND Bilimsel Çalışma Grup aktiviteleri çeşitli toplantılarla özelleşmiş alanlarda meslektaşlarımız ile buluştu. Asistan katılımları özellikle desteklendi, stratejik olan çalışma grup toplantılarına nörolojinin geleceği hedeflenerek özel destek sağlandı.

             Alanımızda standart ve güncel, kanıya dayalı bilgi sağlamak üzere çeşitli alanlarda rehber ve klavuzların çalışma gruplarınca güncellenmesi ve yeni rehberlerin hazırlanması sağlandı, WEB üzerinden PDF ulaşımı olanağı ve gerektiğinde basılı olarak  üyelerimize ulaştırılması sağlandı.

             Nörolojik muayenede yardımcı kaynak olarak EAN, TND işbirliği ile E-Kitap WEB de genç arkadaşlarımız için yerini aldı.

            

Eğitim Aktiviteleri İçin Sağlanan Burslar

 

Eğitim aktiviteleri için sağladığımız burslardan yararlanan üye sayımız geçen yıla göre iki kat artış göstererek 690 kişiye ulaştı. 2019 yılı burs miktarı 1400.000 TL ile rekor seviyeye ulaştı. Kongre ve çalışma grupları toplantılarına katılım desteği yanı sıra, yurtdışı kongrelere katılım için 39, yurtdışı eğitim için 12 üyemiz desteklendi, TND’ye başvurmuş olan dört araştırma projesinin dördü de   destek aldı.  Bu arkadaşlarımızı da gelecek kongremizde katkı sağlarken görmeyi umuyoruz.

 

Eğitimde Standardizasyon ve Akreditasyon

 

Nöroloji Uzmanlık Eğitimi hem çekirdek müfredat oluşturma ve güncelleme hem de yan dallar ve alt disiplinler ile ilgili eğitim ve uygulama konularında TND- TUK-TUKMOS çalışmaları ve işbirliği devam etti.

Nöroloji Eğitiminde Yeterlik yine Yeterlik Kurulumuzun yoğun çabaları ile Yeterlik Sınavı ve Kursları ile uygulama alanında üylerimizin eğitim düzeyine katkı yaptı. Yeterlik sınavı katılımı her yıl olduğu gibi yoğundu ve başarı düzeyi oldukça yüksekti. Bu üyelerimizi Avrupa Board Sınavı için de destekleme geleneğimiz sürecek ve Avrupa Board Sınavında da Avrupa ülkeleri içinde en fazla Avrupa Board Başarı belgesi (61 üyemiz EBN Fellow belgesi almış durumda)  almış ülke konumumuzu sürdüreceğimizden eminiz.

Kurum ziyaretlerimizi de en kısa zamanda başlatabilmek için hazırlıklarımız yapmaktayız.

 

Özlük Haklarımız ve Mesleki Zorluklar

 

Mesleğimizi uygulama ve geri ödemeler, nörolojik tedaviler alanında karşılaştığımız problemler Sağlık Bakanlığı ilgili Genel Müdürlükleri, Sağlık Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç  ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ek Ödemeler Daire Başkanlığı,
TİTCK Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, SGK Kurum Başkanlığı,  SGK Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  SGK Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı,  SGK İlaç Daire Başkanlığı,  SGK İlaç Şube Müdürlüğü)  ile sürekli ve sistematik devam ettirilen görüşmeler  bazı problemlerimizde bürokratik çözümler getirebilirken, bir kısmında ise hukuksal yollara başvurmak zorunda kaldık.

Gün oldu, “REÇETEME DOKUNMA” dedik, gün oldu sonsuz sayıda basın duyuruları yaptık, sesimizi duyurmaya çalıştık.

Tedavi alanımızda endikasyon dışı ilaç listemizi genişlettik, yeni listeler hazırlayıp onaya sunduk.

SGK, TİTCK  komisyonları oluşturulmasını sağladık, komisyon toplantıları ve faaliyetleri için sonuç alana kadar takipteyiz. Bu konuda bizimle beraber olan sevgili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

 

İlaç ve reçeteleme ek girişimlerimiz de ayrıca sürüyor, kısa zamanda sonuç almaya çalışıyoruz.

  • Antikoagülan kullanımı nedenli akut beyin kanamalarında kombine faktör preparatlarının kullanımına dair yeni düzenlemenin geri alınması.
  • Yeni oral antikoagülan (YOAK) ilaç kullanımı raporlarında nöroloji uzman hekimi bulunması şartı getirilmesi.
  • Yüksek doz statinlerin akut inme hastalarında nöroloji uzman hekimleri tarafından rapor çıkarılması ve reçetelenmesi.
  • Akut iskemik inme tedavisinde intravenöz trombolitik tedavi uygulaması işleminin performans puanının artırılması.
  • Pregabalin etken maddeli ilaçların ikinci basamak hastanelerde de nöroloji hekimleri tarafından reçete edilebilmesi için çabalarımız sürüyor.

Bürokratik görüşmmelerin yetmediği yerlerde huhuksal süreçleri de başlatma durumunda kaldık. Yürüttüğümüz Adli Süreçler;

  • İnme Rehabilitasyonu Davası
  • Danıştay Antidepresan İlaçlar Davası.
  • Ek- 1 Girişimsel İşlemler Listesi
  • Adli muayene ve rapor tanzimi ile Aile görüşme-değerlendirme işlemlerinin geri ödemesinin sağlanması için hukuk danışmanımızla adli davalarımızı yürütüyoruz.
  • “Çocuk Nörolojisi Yan Dalı”, Nöroloji Uzmanlığı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığının ortak yan dalı olarak düzenlenmişken, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde ortaya hiçbir bilimsel gerekçe konulmadan, “Çocuk Nörolojisi Yan Dalı” sadece “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı”nın yan dalı olarak düzenlenmiştir. Konu hakkında TUK'a başvurulmuştur.

Kongremizde gerçekleştirdiğimiz Mesleğin Sorunları Çalıştayımızda davetli konuşmacılar olan S.B. yetkilileri ile temaslar sürdürülmektedir.

 

Nörolojik Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisinde Topluma Yönelik Çalışmalarımız

 

Sağlık Bakanlığı ile Nörolojialanında toplum farkındalığı oluşturmak ve önlem, tanı ve tedavide belirli bir standardizasyona ulaşmak üzere;

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde (aile hekimleri ve birinci basamak sağlık çalışanlarının tümünü kapsamaya yönelik) beyin damar hastalıkları ve inmeyi önleme eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tanı ve tedavi protokol ve rehberleri TND çalışma grupları işbirliği ile oluşturuldu. İnme, Migren, Epilepsi, Alzheimer, Hipertansiyon rehberleri hazırlandı.

SMA Tedavi Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu, nadir hastalıklar komisyonlarında S.B. ile işbirliği yapıldı.

Ülkemizde yaygınlığı ve acil organizaston gerektirmesi nedeniyle önceliği olan “İnme” alanında S.B. ile kalite metrikleri, klinik inme protokolü, akut inme hastalarının bakımı ile ilgili yönergenin hazırlanması ve en son “İnme Tedavi Rehberi” ile alana önemli katkılar yapıldı ve nöroloğun rolü ve sorumluluğu olması gereken noktaya getirildi.

 

Üyelerimizin Karşılaştığı  Adli ve Mesleki Sorunları ve Hukuksal Danışmanlık

 

Rotasyonlardan, yan dal uygulamalarına, bireysel sorunlara kadar pek çok sorun hukuk büromuzca çözülmeye çalışıldı, üyelerimize yol gösterildi.

 

Dünya ve Ülkemizde Nöroloji Farkındalığı

 

Uluslar arası ve Ulusal olarak kabul edilmiş öenmli gün ve haftalarda üyelerimizle birlikte halka ve basına yönelik aktiviteler gerçekleştirildi. “12 Mart Beyin Farkındalık Haftası, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü, 29 Ekim Dünya İnme Günü, Dünya Epilepsi Günü, Dünya Alzheimer Günü.. gibi günlerde farkındalıklar artırıldı. Sosyal medya ve basın aktiviteleri ses getirdi.

 

Uluslararası İlişkilerimiz

 

2019’da da uluslarası ilişkilerimiz WFN, EAN, AAN, EBC, Afrika, Balkan ve Akdeniz ülkelerli ile güçlü bir şekilde sürdürüldü ve geliştirildi. UEMS EBN Sonbahar TOPLANTISI Avrupa delegelerinin katılımı ile kongremizde gerçekleşti. Nöroloji ile ilgili pek çok konu konuşuldu ve karar alındı. Çocuk Nörolojisi konusu için destek konsensus oluşturuldu. In the Region toplantımızda komşu ilke temsilcileri ile “Kadın ve Nöroloji” konusu “Nörolojide İnsan Gücü” ve “Hasta“ olarak tartışıldı.

EAN ile 2020 Yılında İstanbul’da EAN REGIONAL TEACHING COURSE düzenleme hazırlığı sürdürülmektedir.

Dünya Nöroloji Federasyonu (WFN)-TND Girişimi Afrika Değişim Programı bu yıl da devam etmiştir.

Ülkemizde göçmenlerde nörolojik hastalıklar durumu ve  çevresel faktörler ve nörolojik hastalıklar konusu giderek önem kazanmaktadır.

 

Dergi, Bülten ve Diğer İletişim Araçlarımız

 

Türk Nöroloji Dergisi üyelerimizden gelecek nitelikli araştırma yazılarını artırmak için çalışmaya devam etmektedir. Aynı anda İngilizce olarak da yayımlanan makalelere uluslararası ulaşım olanağı artırılmıştır.  Gelecek yıllarda daha güçlü indekslerde yer almaya çalışmaktayız.

Türk Nöroloji Bültenimiz  ile camia haberlerimizi paylaşmaya devam etmekteyiz.

Türk Nöroloji Derneği WEB sayfası geçen yıl 1.218.608 ziyaret almıştır daha da artacağını ummaktayız.

 

Sosyal Sorumluluk Projeleri

 

TND olarak alanımız ilgilendiren, hekim olarak sorumluluk hissettiğimiz alanlarda sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak ve paylaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.