Türk Eczacıları Birliği Görüşmesi Hakkında

2.01.2020

Sayın Üyemiz,

Türk Nöroloji Derneği (TND), 2 Ocak 2020 tarihinde Türk Eczacıları
Birliği (TEB) ile nörologlar ve eczacılar arasında SGK medula sistemi
ile ilgili uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin bir görüşme
gerçekleştirmiştir. Görüşmeye TND adına Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Akif Topçuoğlu ve Yönetici Sekreter Nurgül Sayhan; TEB adına
Başkan Ecz. Erdoğan Çolak, Genel Sekreter Ecz. Arman Üney ve Ecz.
Yücel Yenilmez katılmıştır.

Görüşmede TND tarafından 6 Kasım 2019 tarihinde TEB'e iletilen ve
Türkiye genelindeki tüm eczanelere "Nöroloji EK4 TİTCK onayı ve medula
sistemi hakkında" bir duyuru yapılması talebimiz sorulmuştur. TEB,
TND'nin bu talebi sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’na
başvuru yaptıklarını ancak henüz yanıt alamadıklarını iletmiştir.
Toplantı sırasında SGK İlaç Şube Müdürü aranarak konu hakkında
bilgilendirme yapılmış ve sorunun en kısa sürede halledileceği bilgisi
teyit edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu