Tek Hekim İcap Nöbeti Hakkında Önemli Duyuru

3.01.2020

Değerli Üyemiz,

     20 Aralık tarihinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan
yazılı açıklamada 'Evde nöbet, normal, acil ve branş nöbeti' olmak
üzere dört grupta nöbet olduğunu belirtmiş ve branşımız dahil yataklı
tedavi ünitesi ve acil servisi olan bütün branşları bağlayan bir
bildirim yapılmıştır.

     Yazının yataklı tedavi işletme yönetmeliği 42/A bölümüne değindiği
kısımda, "icap nöbeti esas olarak evde tutulan, ilgili uzman doktora
mesai saatleri dışında da kurumun her türlü tıbbi ve idari gerekleri
yönünden sorumluluk yükleyen, mesai dışında bulunduğu yeri bildirme ve
işin gereği icabı kuruma makul bir süre içinde ulaşabileceği bir
mesafede bulunma yükümlülüğü getiren ve gerektiğinde kuruma davet
edildiğinde iştirak edilen nöbet türü olduğu,  bir uzman hekime bu
kapsamda icap nöbeti yazılabilmesi için uzman adedinin birden fazla
olması gerekir" ifadesi kullanılmıştır.

     Yazıda “tek olarak görevde olan uzman hekimlerin genel icap nöbetine
dahil edilmemesi ancak bahsi geçen hekimlerin acil nöbetinde olan
hekimlerin çağrısına uymak zorunda oldukları” belirtilmiştir. Bu
durumun alanımızda yasal olarak kabul edilemez bir durum olma yanı
sıra, çoğu hastanede tek hekim olarak çalışan meslektaşlarımızı çok
zor durumda bırakacağı ve gün içi zaten oldukça ağır olan iş yükünün
mesai dışında da insani koşullara uygun olmayan bir şekilde ağır bir
yük, sorumluluk olarak devam etmesine,   ailesine veya bireysel
-mesleki gelişimine ayıracağı zamanı yok edecek ve mesleki
motivasyonuna çok zarar verecek bir durum oluşturacağı, mesleki
tükenme durumuna götüreceği açıktır.

    Bu konuda derneğimiz yasal yollara başvuracak, TTB ve bu durumdan
etkilenen diğer branş dernekleri ile bir platform oluşturma girişimi
başlatacaktır.

Süreçte vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu